NIFACO tham gia Chương trình tôn vinh “Nhà lãnh đạo xuất sắc – Doanh nghiệp

Ngày 28.05, tại TP. HCM đã diễn ra Chương trình tôn vinh “Nhà lãnh đạo xuất sắc – Doanh nghiệp tốt nhất trong phát triển & hội nhập Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương như một bước ngoặc mới cho các nhà điều hành khi hội nhập kinh tế toàn cầu. Chương trình được khảo sát với nhiều tiêu chí khắc khe đối với các nhà lãnh đạo đang giữ vai trò then chốt của Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần NIIFACO  thực hiện nghiêm ngặt khắt khe việc chọn nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu ra, để có một quy trình khép kín, hệ thống phân phối hoàn chỉnh nhất để đến được tay khách hàng.

Chương trình  tôn vinh “Nhà lãnh đạo xuất sắc – Doanh nghiệp  đã nâng cao uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn của con người Việt Nam, trong đó có công ty cổ phần NIFACO để góp phần đẩy mạnh các hoạt động phong trào khởi nghiệp thành công đóng góp sự tăng trưởng GDP cho thành phố và cho cả nước.

NIFACO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button