ĐỊNH HƯỚNG DOANH NGHIỆP NIFACO

NHÂN SINH QUAN CỦA NIFACO

Để kiến tạo một Slogan “Vì chất lượng cuộc sống” mang tầm quốc tế, NIFACO khẳng định cho mình sứ mệnh có mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn cùng phương châm hành động đúng đắn phù hợp với xu thế thế giới.

1. Sứ mệnh:

 

Ø Mang sức khỏe đến mọi người bằng nhiều phương tiện hữu hiệu.

Ø Tầng lớp nghèo và trung lưu còn nhiều, NIFACO có sứ mệnh chăm sóc họ bằng những sản phẩm có chất lượng cao nhưng giá thành thật hợp lý.

Để thực hiện được những điều trên Công ty NIFACO đã xây dựng và duy trì thực hiện 02 tôn chỉ và 06 phương châm cơ bản là:

      1.1. Tôn chỉ:

1.1.1. Cân bằng minh bạch hài hòa giữa quyền lợi các cổ đông và quyền lợi người lao động trong khuôn khổ tuân thủ luật pháp.

1.1.2. Lấy lợi nhuận hợp pháp và gia tăng giá trị Công ty mà khách hàng là trung tâm làm nền tảng.

1.2. Phương châm:
 

1.2.1. Sống và làm việc theo pháp luật.

1.2.2. Hiệu quả là tiêu chí duy nhất để đánh giá Doanh nghiệp mà năng suất và kỹ năng làm việc là mũi xung kích.

1.2.3. Lấy sản xuất làm nền tảng cho phát triển trong đó xuất khẩu sản phẩm là kim chỉ nam.

1.2.4. Chất lượng sản phẩm là quyết định và không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao nhằm gia tăng hàm lượng tri thức ngày càng mang tính chủ đạo.

1.2.5. Chuyển dịch cơ cấu công nghệ tiên tiến trong mọi lĩnh vực để tạo lợi thế trên thương trường.

1.2.6. Đưa thương hiệu NIFACO đi vào lòng người là động lực của thành công.


2. Mục tiêu:

      2.1. Là một nhà sản xuất – phân phối hàng đầu ở Việt Nam.

2.2. Là một doanh nghiệp có thế mạnh về chương trình Hóa dược và thuốc có nguồn gốc từ Dược liệu trong nước.

2.3. Là hoa tiêu trong lĩnh vực sinh học mà mũi nhọn là công nghệ Nano.

2.4. Là doanh nghiệp có hệ thống chất lượng toàn diện và ứng dụng thành công một cách hoàn hảo.

2.5. Có đội ngũ khoa học kỹ thuật vững mạnh mà nòng cốt là các cán bộ có trình độ sau đại học.

2.6. Cân bằng quyền lợi công nhân lao động, cổ đông và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

3. Tầm nhìn:

 

3.1. Trẻ em khỏe mạnh, thông minh, người già mong muốn kéo dài tuổi thọ là ước mơ của loài người, vì vậy Công ty sẽ chú trọng sâu sắc đến 2 lớp người bằng cách cho ra đời những sản phẩm dinh dưỡng và thuốc đặc hiệu phục vụ cho họ ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn.

3.2. Với nguồn dược liệu phong phú trong nước, NIFACO  sẽ tập trung phát triển và hiện đại hóa công nghệ chiết xuất và sản xuất thuốc từ dược liệu.

3.3. Trong xu thế công nghiệp hóa toàn cầu hiện nay, các căn bệnh thời đại càng phát triển, do đó Công ty cũng tập trung vào các nhóm bệnh đã xác định làm bước đột phá.

 
NHỮNG CÔNG CỤ MANG TÍNH CHẤT CHIẾN LƯỢC TRONG NĂM 2015 – 2020
 

1. Sáu (06) đột phá:

 

1.1. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm kiện toàn thể chế và thực thi tốt các quy chế tài chính – kiểm toán và phòng ngừa khủng hoảng rủi ro khi cục diện kinh tế thế giới bị thoái trào.

1.2. Đột phá về phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao.

1.3. Tập trung khai phá 03 công nghệ cốt lõi đó là Công nghệ sinh học, Công nghệ tự động hóa và Công nghệ thông tin mà mũi nhọn là Công nghệ sinh học.

1.4. Chọn dược liệu làm mũi tên công phá nhằm kiến tạo những sản phẩm chữa trị các chứng bệnh thời đại một cách an toàn và hiệu quả.

1.5. Chiếm lĩnh thị trường nội địa – phát triển xuất khẩu là kim chỉ nam.

1.6. Lấy năng suất tổng hợp, triệt tiêu lãng phí là 02 yếu tố cốt lõi cho phát triển bền vững.

2. Mười hai (12) Định hướng chủ yếu:

 

2.1. Lấy lợi thế tương đối làm phương châm hành động, huy động mọi nguồn lực để ổn định các sản phẩm chủ lực và phải sử dụng sức cạnh tranh có hiệu quả trong thương trường.

2.2. Phát triển nhanh mạng lưới phân phối trong nước chú trọng thị trường nông thôn và mở rộng kênh không giường bệnh; phân bố lại địa bàn của các Chi nhánh, mỗi Chi nhánh phải phục vụ cho 8-10 triệu dân.

2.3. Phát triển hài hòa sản lượng tiêu thụ giữa các vùng nông thôn và thành thị, các kênh và các phân khúc thị trường với những sản phẩm khác nhau vì mục đích của Ta là: “Nơi nào có sử dụng thuốc thì nơi đó có thuốc do NIFACO sản xuất và phân phối”.

2.4. Phát triển đồng bộ hoạt động dịch vụ bao hàm việc sản xuất gia công, nhận gia công, nhượng quyền thương hiệu, công nghệ và cả vận chuyển và bảo quản hàng hóa.

2.5. Đẩy mạnh công tác PR và IR nhằm chăm sóc chu đáo khách hàng thân thiết và tạo lòng tin ở Nhà đầu tư ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao.

2.6. Phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến mang tính sáng tạo trong sản xuất bao hàm cả dược lý, dược lực và dạng bào chế với giá thành thấp nhất nhằm tăng sức cạnh tranh cả trong nước và xuất khẩu.

2.7. Phát triển nuôi trồng và chế biến, chiết xuất dược liệu theo hướng hiện đại, hiệu quả, chất lượng cao.

2.8. Phát triển khoa học và công nghệ luôn song hành với phát triển nguồn lực cơ bản mà nguồn nhân lực và tài lực là 02 yếu tố then chốt không tách rời.

2.9. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy sáng tạo và năng suất tổng hợp làm cứu cánh.

2.10. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp luôn gương mẫu, trí tuệ, mẫn cán vững vàng bản lĩnh trong cả chuyên môn và chính trị.

2.11. Hoàn thiện chất lượng môi trường – xử lý chất thải là hai yếu tố luôn luôn gắn liền với mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2.12. Phát triển văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội tương ứng với sức phát triển kinh tế của NIFACO.

3. Chín (09) Giải pháp:

 

3.1. Tập trung khắc phục nhanh, có hiệu quả những sự cố và yếu kém trong mọi hoạt động của Công ty do các nguyên nhân chủ quan. Kiên quyết chống lại mọi hiện tượng buông lỏng quản lý của các cấp.

3.2. Có đề án tái cấu trúc toàn diện trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư, phân bổ vốn, chiến lược sản phẩm, lưu thông phân phối theo hướng nâng cao chất lượng, hàm lượng chất xám được coi trọng nhằm phát huy hiệu quả và sức cạnh tranh với tầm nhìn dài hạn và có lộ trình cụ thể.

3.3. Kiên trì thực hiện 02 chiến lược cơ bản đó là chiến lược giảm phí toàn diện và khác biệt hóa bằng những sản phẩm đầy sáng tạo, đặc thù và phải bảo hộ nó trước mọi nguy cơ xâm phạm sở hữu trí tuệ.

3.4. Tập trung thực hiện 06 đột phát và 12 định hướng đã nêu trên về phát triển Kinh doanh sản xuất trong giai đoạn mới.

3.5. Đổi mới tiêu chí và mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đến nhân lực lãnh đạo, quản lý, quản trị Doanh nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa nghệ thuật, chất lượng giáo dục là then chốt, nhất là cán bộ sau đại học.

3.6. An toàn pháp lý hôm nay, thịnh vượng cho ngày mai là khẩu hiệu của mọi người chúng ta, phải tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, phương châm “Sống và làm việc theo pháp luật” là khẩu hiệu và hành động của chúng ta.

3.7. Quản lý chất lượng toàn diện, tích hợp là một chuỗi xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công ty mà trong đó chất lượng môi trường là nòng cốt.

3.8. Phát triển kinh tế doanh nghiệp phải đi đôi và đồng bộ phát triển văn hóa, thực hiện công bằng minh bạch tiến bộ trong Công ty đồng thời phải chăm lo sức khỏe, an toàn lao động nâng cao thu nhập và an sinh cho người lao động của Công ty và phải tập trung giải quyết thỏa đáng những bức xúc phát sinh.

3.9. Tham gia trách nhiệm xã hội và cộng đồng là nghĩa vụ của Công ty, chủ yếu ưu tiên tập trung vào 02 lĩnh vực trọng yếu là Khuyến học và Người nghèo.

 

 
LOGO GIẢI THƯỞNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button