SẢN PHẨM

NGỨA VÙNG KÍN CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

 BỆNH HẮC LÀO, LÁC ĐỒNG TIỀN, NẤM NGOÀI DA HOẶC NGỨA Ở VÙNG KÍN  SẼ LÂY LAN NHANH CHÓNG Ở VÙNG LÀNH KHÁC TĂNG MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DA GÂY VIÊM DA, CHÀM HÓA VÀ LÂY LAN CHO NGƯỜI KHÁC NẾU KHÔNG ĐIỀU TRỊ KỊP THỜI.   NẾU DÙNG KHÔNG …

Read More »
Call Now Button