GIỚI THIỆU

ĐỊNH HƯỚNG DOANH NGHIỆP NIFACO

NHÂN SINH QUAN CỦA NIFACO Để kiến tạo một Slogan “Vì chất lượng cuộc sống” mang tầm quốc tế, NIFACO khẳng định cho mình sứ mệnh có mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn cùng phương châm hành động đúng đắn phù hợp với xu thế thế giới. 1. Sứ mệnh:   …

Read More »
Call Now Button